Wedstrijd

Reglement

Reglement Nederlands Studentenkampioenschap Podiumdans 2020

Opgesteld door de NSK Podiumdans Commissie van STUdance uit Utrecht.
Wanneer in onderstaande bepalingen zij wordt gebruikt, kan ook hij gelezen worden.

Artikel 1: Recht tot deelname
 1. Deelname aan SSN-evenementen is alleen mogelijk als je voldoet aan de volgende eisen:
  1. Je bent voltijd hbo/wo-student of je was voltijd hbo/wo-student in het collegejaar voorafgaand aan het huidige collegejaar1;
  2. Je komt uit voor de OSSO die jouw onderwijsinstelling vertegenwoordigt of een bij de vereniging SSN aangesloten stad/onderwijsinstelling die in de stad waarin je studeert gevestigd is.
  3. Je hebt de minimale leeftijd van zestien jaar en de maximale leeftijd van dertig jaar.
 2. Deelnemers zijn verplicht om een bewijs van inschrijving van hun onderwijsinstelling, van het lopende of vorige collegejaar, tijdens een NSK te kunnen tonen.
 3. Het is in een beperkt aantal gevallen mogelijk om studenten, welke niet voldoen aan de eis genoemd in artikel 1b, toe te laten tot een NSK. Dit is uitsluitend mogelijk tegen betaling van een toeslag bovenop het inschrijfgeld.
Artikel 2: Verlies recht tot deelname
 1. Als je niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 1, verlies je het recht tot deelname.
 2. Wanneer de deelnemer niet heeft betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de mail met verzoek tot betaling, behoudt de commissie zich het recht om deelname te weigeren.
Artikel 3: Deelname in de wedstrijd
 1. Deelnemer moet zich uiterlijk één uur voor aanvang van de wedstrijd melden bij de wedstrijdleiding op de dag van de wedstrijd (25 april).
Artikel 4: Afgelasten wedstrijd
 1. Het NSK Podiumdans zal worden afgelast, in overleg met het dagelijks bestuur van de SSN, wanneer er minder dan vijftien (15) teams of teams uit minder dan vijf (5) steden zich hebben ingeschreven op 5 maart 2020.
Artikel 5: Inschrijving
 1. Per team moet precies één inschrijfformulier worden ingevuld, welke te vinden is op de website van het NSK Podiumdans: www.nskpodiumdans.nl.
 2. Bij de inschrijving moet van ieder teamlid de naam en het mailadres worden aangeleverd. Bovendien moet er worden aangegeven welke stad/universiteit/hogeschool het team vertegenwoordigd, wie de teamcaptain is en op welk niveau er wordt gedanst. Daarnaast moet van ieder teamlid ook een bewijs van inschrijving of een geldige studentenkaart worden geüpload.
 3. De inschrijvingen openen op 6 januari 2020 en sluiten op 5 maart 2020.
 4. Na inschrijving staat een team op de voorlopige deelnemerslijst.
 5. Ieder teamlid moet een deelnemersbijdrage betalen, zoals beschreven in Artikel 6. Hiervoor ontvangt zij een betaalverzoek van de commissie.
 6. De deelnemersbijdrage, zoals beschreven in Artikel 6, moet binnen twee weken na het verzoek worden betaald.
 7. Wanneer van iedere deelnemer in het team de betaling is ontvangen, is het team officieel ingeschreven voor het NSK Podiumdans.
 8. Na inschrijving kan een team/deelnemer zich kosteloos uitschrijven tot uiterlijk 5 maart 2020. Wanneer een team/deelnemer zich later afmeldt, zullen de deelnemerskosten in rekening worden gebracht.
Artikel 6: Deelnemersbijdrage
 1. De deelnemersbijdrage is €37,50 per deelnemend teamlid. Deze moet binnen twee weken na het verzoek (Artikel 5) van de commissie worden betaald.
 2. Wanneer een deelnemer in meer dan één nummer meedanst, moet zij €5.- per dans extra betalen.
 3. Toeschouwers betalen €5.- in de voorverkoop en €6.50 aan de deur.
 4. Studenten die in aanmerking komen voor de toeslagregeling genoemd in Artikel 1.3 zijn zij die studeren aan een hbo-instelling en niet vertegenwoordigd worden door een OSSO of een bij de vereniging SSN aangesloten stad/ onderwijsinstelling die de kerntaken van SSN financiert. Hiervoor geldt een toeslag van 50%. Mocht je twijfelen of jouw instelling onder een OSSO valt, neem dan contact op met de commissie.
 5. Wanneer een deelnemer niet met de wedstrijd wil meedoen maar wel met de andere onderdelen van het weekend, is dit ook mogelijk. De deelnemer betaalt dan €30,-. Deze deelnemers moeten zich ook inschrijven via het inschrijfformulier.
Artikel 7: Deelnemers
 1. Er kunnen maximaal 300 deelnemers meedoen met het NSK Podiumdans 2020, waarbij er een first come first serve beleid wordt gevoerd.
 2. Er mogen maximaal 8 teams meedoen per team categorie (Artikel 8).
 3. Er mogen maximaal 10 duetten meedoen aan de wedstrijd.
 4. Er mogen maximaal 10 solisten meedoen aan de wedstrijd.
 5. Een team moet bestaan uit minimaal 5 en maximaal 25 deelnemers.
 6. Ieder team mag maar meedoen in één categorie.
 7. Als individuele deelnemer mag je in meerdere teams dansen (ook in dezelfde categorie). Echter moet ieder team van elkaar verschillen voor op zijn minst 50% van de deelnemers. Bijvoorbeeld, wanneer er twee teams van 8 deelnemers zijn, mogen deze teams in maximaal 4 deelnemers overlappen.
 8. Een individuele deelnemer mag in maximaal 4 dansen deelnemen.
 9. Wanneer een deelnemer in verschillende teamcategorieën deelneemt, mag het niveau van deze categorie maximaal één niveau verschillen. Een deelnemer mag bijvoorbeeld dansen in beginner en intermediate, maar niet in beginner en gevorderd.
 10. Een individuele deelnemer mag slechts in een van de twee categorieën solo en duet meedoen.
 11. Wanneer een deelnemer zeer goede redenen heeft om een uitzondering op deze regels aan te vragen, kan dat via wedstrijd@nskpodiumdans.nl.
Artikel 8: Wedstrijdelementen
 1. De wedstrijd wordt onderverdeeld in zes categorieën: beginner, intermediate, gevorderd, demo, solo en duet, waarbij de eerste vier bedoeld zijn voor teams zoals beschreven in Artikel 7.5.
 2. De volgorde van de wedstrijd wordt bepaald door de commissie.
 3. De volgorde van de teams wordt bepaald door loting door de commissie en wordt uiterlijk twee dagen van tevoren bekend gemaakt.
 4. Een dans voor een team moet tussen de 1.5 en 3 minuten lang zijn.
 5. Een duet mag maximaal 1.5 minuut duren.
 6. Een solo mag maximaal 1 minuut duren.
 7. Muziek moet van tevoren aan de commissie worden gestuurd via mail, waarbij het muziekbestand de naam van het team moet hebben. We raden aan om een kopie van de muziek mee te nemen op een USB-stick, mocht er onverwacht iets mis gaan. Zet ook je teamnaam op de USB-stick.
 8. Er mogen attributen worden gebruikt tijdens een optreden, maar deze moeten zelf en snel door het team worden opgeruimd.
 9. De uitslag van de wedstrijd wordt op dezelfde dag bekend gemaakt.
Artikel 9: Kampioenstitel
 1. Per categorie zal er een winnaar worden gekozen. De gekozen winnaars dragen de titel “Nederlands Studentenkampioen Podiumdans, Category X 2020”.
Artikel 10: Schadevergoeding
 1. De organisatie is niet aansprakelijk voor mogelijk schade aan eigendommen gedurende het evenement.
Artikel 11: Verstandhouding deelnemers en organisatie
 1. Deelnemers moeten elkaar met respect behandelen. Hetzelfde respect moet gelden van en naar de jury, commissie en alle andere betrokkenen bij het evenement.
 2. Een deelnemer die zich direct of indirect ongepast gedraagt, kan worden uitgesloten van verdere deelname aan het evenement.
 3. Op dit evenement is de gedragscode van de SSN van kracht.
Artikel 12: Privacy
 1. Door deel te nemen aan het evenement, geef je de organisatie toestemming om gemaakte foto’s te plaatsen op social media voor promotionele doeleinden. Daarnaast ga je akkoord dat gemaakte foto’s ook in volgende jaren gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinde, zoals de website van het NSK Podiumdans.
 2. Wanneer je graag wil dat een foto wordt verwijderd van social media, kan je contact opnemen met de commissie via info@nskpodiumdans.nl.
Artikel 13: Slotbepaling
 1. In het geval dat dit reglement niet dekkend is, zullen het I.S.U-reglement en het evenementenreglement van de SSN worden toegepast. Mocht de situatie nog steeds niet zijn afgedekt, dan zal de commissie samen met de SSN bepalen wat de vervolgstappen zijn.

1. Indien je dit collegejaar niet bent ingeschreven bij een onderwijsinstelling, kun je uitkomen voor de OSSO of een bij de vereniging SSN aangesloten stad/ onderwijsinstelling die de onderwijsinstelling vertegenwoordigt waar je afgelopen collegejaar ingeschreven stond.